Dự án âm thanh tại Đại học công nghệ Đồng Nai

Dự án âm thanh tại Đại học công nghệ Đồng Nai
Mã số: SGHD0154
Ước tính đầu tư: VNĐ
Nhằm mục đích nâng cao chất lượng trong việc giảng dạy cũng như tạo điều kiện cho sinh viên giải trí sau những giờ học căng thẳng, BGH Đại học công nghệ Đồng Nai đã tiến hành đầu tư hệ thống âm thanh để phục vụ : Giảng dạy, Hội thảo, Các buổi sinh hoạt truyền thông của sinh viên, công tác tư vấn tuyển sinh, chiếu phim, biểu diễn hòa nhạc ...

Với phong cách làm việc chuyên nghiệp, Đại học công nghệ Đồng Nai đã tiến hành đấu thầu gói cung cấp & lắp đặt thiết bị âm thanh với nhiều tiêu chí, điều kiện chặt chẽ nhằm tìm ra một nhà cung cấp uy tín, chất lượng để thi công dự án.

Hình ảnh công trình :